Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Smernice a dokumenty

Smernice a dokumenty
Smernica upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovsmernica_vo_-__od_01.05.2019.pdf(1.1 MB)smernica_vo_-__od_01.05.2019.pdf
Interná smernica - Požiarny poriadok mestapožiarny poriadok mesta-  Interná smernica.pdf(534.4 kB)požiarny poriadok mesta- Interná smernica.pdf
Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti mesta DobšináSmernice ZFK -platná od 01.01.2019.pdf(649.2 kB)Smernice ZFK -platná od 01.01.2019.pdf
Smernica o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Mestom Dobšinásprávne poplatky.pdf(204.5 kB)správne poplatky.pdf
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Dobšinározpocet_zasady_hospodarenia_2016.pdf(274.7 kB)rozpocet_zasady_hospodarenia_2016.pdf
Hlavné úlohy mesta na roky 2015-2018hlavne_ulohy_mesta_dobsina_na_roky_2015-2018.pdf(91.2 kB)hlavne_ulohy_mesta_dobsina_na_roky_2015-2018.pdf
Priority mesta na roky 2015-2018priority_mesta_dobsina_na_roky_2015-2018.pdf(75.3 kB)priority_mesta_dobsina_na_roky_2015-2018.pdf
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstvaRokov.poriadok_msz__2019.pdf(494.1 kB)Rokov.poriadok_msz__2019.pdf
Organizačný a rokovací poriadok komisiíOrganizacny_a_rokovaci_poriadok_komisii_.2019.pdf(359.6 kB)Organizacny_a_rokovaci_poriadok_komisii_.2019.pdf
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisiízasady_odmenovania_poslancov_a_komisii_v_meste_dobsina_21012015.pdf(155.5 kB)zasady_odmenovania_poslancov_a_komisii_v_meste_dobsina_21012015.pdf
Hlavné úlohy mesta na roky 2011-2014hlavne_ulohy_mesta_2011-2014.pdf(142.1 kB)hlavne_ulohy_mesta_2011-2014.pdf
Priority mesta na roky 2011-2014priority_mesta_2011-2014.pdf(137.1 kB)priority_mesta_2011-2014.pdf
Pracovný poriadokpracovny_poriadok.pdf(302.3 kB)pracovny_poriadok.pdf
Registratúrny poriadokregistrat.poriadok.pdf(330.7 kB)registrat.poriadok.pdf
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Dobšiná v znení doplnkovZásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Dobšiná .pdf(1.3 MB)Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Dobšiná .pdf
Zásady vybavovania sťažnostíZásady vybavovania sťažností.pdf(615.1 kB)Zásady vybavovania sťažností.pdf
Program odpadového hospodárstva do roku 2020POH_2016-2020.pdf(748.2 kB)POH_2016-2020.pdf
Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv v bytových domoch v meste DobšináZásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv v bytových domoch v meste Dobšiná.pdf(242.6 kB)Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv v bytových domoch v meste Dobšiná.pdf


Úvodná stránka