Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta Dobšiná č. 175/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 158/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta Dobšiná v znení doplnkovVytlačiť
 

novy-erb--mesta-dobsinej.jpgMestské zastupiteľstvo mesta Dobšiná sa na základe ustanovenia § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“):


 
 


Úvodná stránka