Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Návrh VZN o zápise detí do 1. ročníka základnej školy a výške príspevkov, ktoré uhrádzajú zákonní zástupcovia detí a žiakov alebo dospelé osoby mesačne na úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení, úhradu nákladov na nákup potravín a čiastočnú náhradu režijných nákladov na prípravu stravy podľa vekových kategórií stravníkov.Vytlačiť
 

erb dobsina.jpgMestské zastupiteľstvo v Dobšinej v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.


 
 


Úvodná stránka